Контакти

Административен офис

Адрес: 1517 София, ул. Тодорини кукли 47

Телефон: (+359 2) 847-7958, 945-5160

Факс: (+359 2) 945-4227, 945-5161

E-mail: office@levski.bg

Изпълнителни директори: Диана Иванова, Красимир Иванов

Главен счетоводител: Елeна Гикова

Пресотдел

Пресаташе: Петър Мисов

Главен редактор клубни медии: Ивайло Кючуков

E-mail : press@levski.bg

Маркетинг отдел

Адрес: 1517 София, ул. Тодорини кукли 47

Телефон: (+359 2) 945-5167

E-mail: adv@levski.bg

Симеон Дановски

Цветан Вълчев

E-mail : c.walchev@levski.bg